PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM

        SEK MEN. KEB. CONVENT FATHER BARRE

08000 SUNGAI PETANI

 

 

PENDAHULUAN: Kecemerlangan pendidikan pelajar sekolah merangkumi bidang-bidang dalam akademik dan bukan akademik. Dasar ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang impikan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi intelek, mental, emosi, dan jasmani. Justeru penglibatan pelajar dan guru secara menyeluruh di samping perancangan yang mantap, diyakini resipi ke arah merealisasikan hakikat ini. Menyedari hakikat inilah, lahir konsep 6P yang menjadi teras bagi memenuhi perancangan kokurikulum di sekolah ini.

 

KONSEP 6P: Dianggap sebagai lima tunggak atau “pillar” bagi menjayakan

kecemerlangan dalam bidang ini. Konsep ini melibatkan:

 

 

PERANCANGAN  yang teliti ini melibatkan masa yang panjang    

          kerana setiap hasilan biasanya memerlukan jangka masa yang 

                      tertentu.

 

 

PELAKSANAAN  yang berkesan ini berkehendakkan kerjasama 

          erat daripada kalangan guru dan pelajar.

 

 

 PENGLIBATAN  yang menyeluruh, daripada warga sekolah.

 

 

PERMANTAUAN  yang berkesan yang melibatkan penyelaras bagi

                                      membantu dan membimbing supaya setiap kegiatan yang dirancang

                                      berjalan lancar.

 

 

 PENGHARGAAN  dianggap sebagai pemacu kepada kejayaan. 

          Penghargaan ini adalah pengiktirafan baik kepada pelajar atau guru.

 

 

 PENAJAAN  juga merupakan suatu elemen penting sebagai tanda 

                                       sokongan luar dalam merealisasikan cita-cita murni ini.

 

 

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

 

            Antara matlamat dan objektif yang hendak dicapai adalah seperti berikut:

 

 • Perseimbangan antara perkembangan intelek, jasmani, sosial, dan emosi.
 • Peningkatan minat, bakat dan kemahiran pelajar.
 • Pengukuhan dan pengkayaan perkara-perkara yang dipelajari dalam darjah dan perluasan pengalaman  pelajar.
 • Pengisian masa lapang pelajar yang berfaedah, memberi kegembiraan dan pembinaan kesihatan serta kesejahteraan diri.
 • Peningkatan disiplin memalui penyemaian nilai dan sikap positif selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Penghayatan suasana sekolah yang ceria, menarik dan menyeronokkan.
 • Penglibatan dan kerjasama serta sumbangan dua hala antara sekolah, ibu bapa serta masyarakat sebagai rakan kongsi dalam dunia pendidikan.

 

 

 

STRATEGI PELAKSANAAN

 

 • Mengadakan kursus dari semasa ke semasa selaras dengan keperkuan dan 

            kesesuaiannya.

 • Memperseimbangkan bidang kokurikulum dengan kurikulum sebagai 

suatu proses pendidikan yang saling melengkapi.

 • Memberi peluang kepada semua pelajar untuk melibatkan secara sukarela

samada dalam bentuk individu mahupun kumpulan. 

 • Merancang kegiatan ini secara teliti dan menyeluruh berdasarkan perancangan 

strategik lima tahun.

 • Merekod dan menilai segala kegiatan yang dijalankan serta meneliti kemajuan

yang dicapai dalam sesuatu tempoh tertentu.

 • Mengadakan pemantauan yang berkesan disamping mengenalpasti kelemahan

agar dapat diatasi segera.

 • Mengadakan penghargaan dan pengiktirafan kepada yang terlibat samada guru                             

                        atau pelajar dalam mengharumkan nama sekolah.

 

 

 

PENJENISAN KOKURIKULUM

 

            Seperti tahun-tahun lepas, kegiatan ini diagihkan kepada tiga komponan yang utama iaitu persatuan, kelab, permainan dan badan-badan beruniform. Sehubungan itu, setiap pelajar dikehendaki menglibatkan diri dalam 3 jenis iaitu 1 dalam Persatuan atau Kelab Akademik, 1  dalam Permainan  dan 1 lagi dalam Badan Unit Beruniform.

 

 

 

           
 

 

PERSATUAN

 

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

Bahasa Tamil

Ekonomi  Rumahtangga & Kemahiran Hidup

Geografi & Pencinta Alam

Pendidikan  Agama Islam

 Sejarah

Sains &  Matematik

Pendidikan Seni Visual

 

Muzik  

 

Moral, Rukun Negara & Sivik

 

 

KELAB

 

Fotografi

Bimbingan & Kaunseling

Komputer

Koperasi

Pengguna

Kebudayaan, Kesenian Warisan & Pelancongan

SPBT

 

Keselamatan, Pencegahan Jenayah & Ppda

 

Kewangan

 

 
 
   

 

PERMAINAN

 

Badminton

Bola Baling

Bola Jaring

Bola Tampar

Boling

Olahraga

Sofbol

Hoki

Catur

 

PASUKAN BERUNIFORM

 

Kadet Polis Sekolah

Kadet Remaja Sekolah

Pandu Puteri

Pengakap Puteri

Puteri Islam

St. John Ambulans

Taekwondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI

UNIT KOKURIKULUM

 

 

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

 

 

MISI

UNIT KOKURIKULUM

 

                   MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

 

UNIT KOKURIKULUM AKAN BERUSAHA KE ARAH:

 

 • Merancang, menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum bagi melengkap dan memperkukuh pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.

 

 • Memangkin  modal insan yang bersahsiah tinggi, berdaya saing, berdisiplin, kreatif, inovatif dan berketahanan diri yang tinggi. 

 

 • Memacu semangat patriotik dalam kalangan murid.

 

 • Meningkatkan penglibatan murid dalam semua aktiviti kokurikulum yang dijalankan di peringkat Sekolah, Daerah, Negeri dan Kebangsaan.

 

 • Meningkatkan keupayaan dan kecemerlangan murid dalam semua pertandingan kokurikulum.

 

 • Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan murid.

 

 • Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan memimpin dalam kalangan murid.

 

 • Menyediakan kemudahan asas dan peralatan yang cukup, sesuai dan selamat untuk semua aktiviti kokurikulum.