PENCAPAIAN PEPERIKSAAN

Penilaian Menengah Rendah ( PMR )

Tahun

Bilangan Calon

Bilangan Calon Mendapat Gred A

 

Peratus lulus ABCD

 

Gred Purata Sekolah

9A

8A

7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

2009

156

-

11

26

13

9

11

13

13

26

93.59

1.89

2010

164

-

24

23

16

14

11

10

11

25

97.56

1.75

2011

157

-

12

17

13

16

10

12

22

22

92.35

1.98

 

Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM )

 

 

Tahun

 

Bilangan Calon

 

Bilangan Calon Mendapat A

Peratus Calon Lulus semua Mata Pelajaran

Gred
Purata
Sekolah (GPS)

>10A

10A

9A

8A

7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

2009

135

7

3

8

6

10

13

11

17

14

9

17

97.0

3.28

2010

138

0

3

7

4

7

16

13

22

24

14

10

88.4

3.42

2011

151

0

8

2

7

9

14

16

21

23

23

10

90.7

3.51